Waar zijn wij echt goed in

RMT is uitgegroeid tot een vaste en gewaardeerde waarde in de brede toeristische sector. De resultaten, de verbinding en het meedenken werden daarin expliciet genoemd als belangrijke bijdragen.

Een kroon op het werk van 8 jaar pionieren en een bevestiging van de opdracht zoals wij hem voelen: het vervullen van een brede maatschappelijke rol door recreatie en toerisme. Aanbevelingen werden ook gedaan. Die bepleiten vooral een (nog) steviger rol waarin ook de expertise en het meedenken in toeristisch-recreatieve ontwikkeling geborgd zijn.