Enthousiaste aftrap Regiomarketing

ENGWIERUM – Maandagavond 6 oktober werd het concept Plan van Aanpak gepresenteerd door Stichting RegioMarketing  Toerisme (RMT) in de Vangpijp te Engwierum. (Klik hier voor de presentatie en hier voor het definitieve plan van aanpak.) Ruim 100 belangstellenden werd verteld dat de stichting zich gaat richten op een lerend netwerk, het optimaliseren van gastheerschap en het vermarkten van de regio waarbij de ondernemers zelf aan zet zijn.

Stichting RMT is, na onderzoek door Schmeink en De Bruijn, op 19 maart jl. opgericht om werkzaamheden rondom regiomarketing op te gaan pakken. De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel waren van mening dat het belang van regiomarketing bij de toeristische sector ligt. Daarom moest deze sector de verantwoordelijkheid ook gaan dragen. Dit heeft 19 maart jl. vorm gekregen door middel van de Stichting RMT waarin toeristische platfora, -verenigingen en –samenwerkingsverbanden zijn vertegenwoordigd. Voorzitter van de stichting is Fokko jr. Eybergen.

De ‘spinnen’ Lisette Grasmeijer en Elizabeth Pilat zijn eind juni aangenomen om te coördineren, aan te jagen en te verbinden. Ze hebben de zomer gebruikt om te komen tot een plan van aanpak. Er is gekeken welke behoeften er zijn, waar de regio kan aanhaken en naar bestaande onderzoeken. Deze input heeft geresulteerd tot een plan van aanpak. ,,Eind augustus hebben we het plan van aanpak gepresenteerd aan het bestuur van de stichting. Dit was best spannend want we hebben een aantal duidelijke keuzes gemaakt,’’ aldus Elizabeth.

Zo staat er in het plan beschreven dat de stichting voor vermarkting aanklopt bij de nieuwe provinciale marketingorganisatie ‘Merk Fryslân’. ,,We hebben niet de budgetten om buiten Friesland zelf ‘de boer op te gaan’. Daarnaast geloven we in een eenduidige communicatiestrategie voor zowel het merk ‘Friesland’ als het merk ‘de Wadden’.  Als de provinciale ‘etalage’ goed staat, schuiven wij ‘m wel vol met alle mooie activiteiten, evenementen en belevingen die de toerist in Noordoost Friesland kan ervaren. ’’ Uit de zaal kwam een terechte vraag: ,,Heeft Merk Fryslân alles wel op tijd klaar voor het toeristische seizoen van 2015?” Directeur Loek Hogenhout gaf tijdens de vragenronde het volgende aan: ,,Beleef Friesland heeft een goede basis neergezet waar we mee door kunnen. We gaan er dus vanuit dat alles tijdig gereed is.”

Een andere vraag die gesteld werd was: ,, Hoe komt het met Dwaande?” Fokko Eybergen antwoorde: ,,Alle inhoud van Dwaande, denk hierbij aan teksten, content, beelden en dergelijke, nemen we graag mee. Deze basis is goed en we zijn erg blij met de kwaliteit van de inhoud. Echter de uitstraling, denk hierbij aan het logo en de kleurstelling, kunnen we niet meenemen. We willen versnippering tegengaan en daarom profileren we de regio niet los van de provinciale merken.’’ Wethouder Jelle Boerema vulde hierop aan dat wonen & werken wel doorgaat met de Dwaande-uitstraling.

Op 6 oktober werden de keuzes, de speerpunten en de werkwijze uitgelegd. Toeristische ondernemers konden door middel van stickers aangeven waar zij behoefte aan hebben. ,,Bij het eerste speerpunt lerend netwerk willen we kennissessies, inspiratiebijeenkomsten en doe-activiteiten organiseren. Denk hierbij aan een training ‘hoe optimaliseer ik mijn website’? We willen van de ondernemers weten waar de meeste behoefte ligt. Dan gaan we die sessies op korte termijn regelen.’’

Daarnaast gaf Elizabeth aan te willen starten met kleine werkgroepen om input voor een inspiratiebrochure te verzamelen. ,,Welke zaken moet een toerist echt hebben gedaan of gezien als hij in onze regio is geweest? We zoeken naar unieke en bijzondere input! En wie kan dat nou beter aangeven dan de ondernemers uit de regio?’’ vroeg Elizabeth zich af, ,,de ondernemers moeten het zelf aangeven en wij verwerken het vervolgens tot een inspiratiebrochure. Het gaat dus echt om de input; wij doen het werk!’’ Ook werden er leden voor een marketing denktank gezocht. (Aanmelden kan nog steeds door op de linkjes te klikken.)

Dagvoorzitter Frans Scheepens introduceert gastspreker Symen Jansma

Naast de presentatie over het plan van aanpak, kwam Symen Jansma, directeur van Travelbird,  een inspirerend verhaal vertellen. De uit Burdaard afkomstige ondernemer liet zijn bedrijf in korte tijd exponentieel groeien en vertelde hier enthousiast  hierover. Daarnaast deelde hij zijn visie over Noordoost Friesland.