Een terugblik op 27 november – ondernemersavond toeristische visie

Met zo’n 60 ondernemers is flink veel opgehaald; van wat nu gemist wordt tot de “droombeelden” voor Noordoost Friesland. De input wordt verwerkt door het bureau en gebruikt voor de verdere ontwikkeling.

Hier vind je de presentatie van de avond:

Presentatie overleg stakeholders – dinsdag 27 november 2018

 

Vervolgbijeenkomst in februari

Dan worden ondernemers weer uitgenodigd, want met elkaar maken we de visie. Via RMT volgt te zijner tijd de uitnodiging.

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

De gemeenten in Noordoost Friesland nodigen u van harte uit:

Aan de slag! Dit traject samen oppakken levert voor iedereen winst op.  

Wij nodigen u graag uit om op dinsdagavond 27 november aanstaande uw concrete input aan te leveren en samen met ons de belangrijkste speerpunten voor deze visie te bepalen. Want, waar moeten we met elkaar aan werken? Hoe gaan we er samen voor zorgen dat Noordoost Fryslân nog aantrekkelijker wordt voor bewoners, recreanten en toeristen? Wat verwacht u van de gemeenten en wat kunt u zelf bijdragen?

Wanneer en waar?

Dinsdag 27 november

Inloop vanaf 19.00, start om 19.30, eindtijd +/- 21.30

Locatie: De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum

RMT doet mee!

Vanuit RMT werken wij uiteraard ook mee aan de visie. Hoe meer ondernemers aansluiten en meedenken, hoe succesvoller we de toekomst ingaan, dus doe mee en kom 27 november!

Uitnodiging
Recreatie en toerisme is een belangrijke sector voor Noordoost Fryslân.
Een sector die voor investeringen en werkgelegenheid kan zorgen, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid en vitaliteit van ons gebied.
Landelijk is er de laatste tijd ook veel aandacht voor de groeiende recreatie en toerisme sector.
Dit is de tijd om met elkaar recreatie en toerisme in Noordoost Fryslân verder te versterken. Met als doel meer recreanten en toeristen die bij ons gebied passen aan te trekken, die langer in ons gebied blijven, meer geld uitgeven bij u en uw collega’s en daarmee onze economie stimuleren en bijdragen aan het aantrekkelijker maken van onze leefomgeving. leefbaarheid. Maar dit kunnen wij niet alleen realiseren…Wij hebben u nodig!  
Want alleen samen kunnen we de juiste stappen zetten. Daarom willen we samen met u een visie ontwikkelen om dit doel te bereiken. Deze visie moet inzicht geven in hoe we de vrijetijdssector kunnen versterken.Aan de slag! Dit traject samen oppakken levert voor iedereen winst op. 
Wij nodigen u graag uit om op dinsdagavond 27 november aanstaande uw concrete input aan te leveren en samen met ons de belangrijkste speerpunten voor deze visie te bepalen. Want, waar moeten we met elkaar aan werken? Hoe gaan we er samen voor zorgen dat Noordoost Fryslân nog aantrekkelijker wordt voor bewoners, recreanten en toeristen? Wat verwacht u van de gemeenten en wat kunt u zelf bijdragen?Wanneer en waar?
Dinsdag 27 november
Inloop vanaf 19.00, start om 19.30, eindtijd +/- 21.30
Locatie: De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum

Een aantal van u hebben we de afgelopen maanden al gesproken. De 27ste gaan we eerst kort presenteren wat we tot op heden hebben opgehaald om vervolgens met u aan de slag te gaan.

Aanmelden

Wij willen u verzoeken om zich aan te melden.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ilona Boekhorst; i.boekhorst@achtkarspelen.nl of 06-23125237. U kunt ook terecht bij Annemiek Riefel van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, riefel@ruimteenvrijetijd.nl of 06-15640284. Wij hebben het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd opdracht gegeven dit visietraject te begeleiden.

Wij hopen op uw aanwezigheid!

Met vriendelijke groet,
Mede namens de projectgroep (Frederik Kamstra en Grietje Kraak, DDFK-gemeenten; Ilona Boekhorst, gemeente Achtkarspelen; Tineke Bergsma, gemeente Tytsjerksteradiel, Fokko Eijbergen en Sabina Reitsma (Stichting RMT))

Jelle Boerema
Wethouder Gemeente Kollumerland