Totstandkoming concept Plan van Aanpak
Gedurende de zomer is Stichting RMT bezig geweest met het schrijven van het Plan van Aanpak – zie schema hieronder. Er zijn ruim 40 gesprekken gevoerd door Elizabeth. Zij ging op zoek naar verbindingen en heeft gekeken waar we eventueel kunnen aanhaken. Lisette heeft bestaande onderzoeken verwerkt en de Toerist Info Punten (TIP’s) bezocht.

Het concept is een document geworden voor de regio en door de regio. Klik hier om het Plan van Aanpak te downloaden en te lezen. In het verslag komen de drie speerpunten van Stichting RMT naar voren: 1) Lerend netwerk; 2)Gastheerschap; en 3) Marketing.

Het Concept PvA is op 26 augustus gepresenteerd aan het bestuur van Stichting RMT, op 2 september aan toeristische ambtenaren en op 6 oktober aan de achterban. Bij alle drie de presentaties waren de reacties enthousiast. Het PvA is na de presentaties definitief gemaakt. Vanaf dat moment is Stichting RMT ‘los’ gegaan. De Spinnen zijn begonnen met alle drie de speerpunten: bijeenkomsten organiseren voor het lerend netwerk; basispakket maken voor het gastheerschap; en marketingacties ontwikkelen voor de marketing. In het PvA is een werkwijze van onderop beschreven. De toeristische ondernemers zijn dus overal zelf aan zet. Zij geven de Spinnen input, de Spinnen voeren het uit.

Hieronder het schema wat de Spinnen vanaf juni hebben gehanteerd.

proces RMT