Plan van aanpak – 2014. Het begin van RMT

Stichting RegioMarketing Toerisme (RMT) bestaat sinds 19 maart 2014. De eerste stap die werd gezet was het maken van een plan. Wat willen we? En hoe gaan we dat doen? In de zomer van 2014 zijn verschillende gesprekken gevoerd met toeristische ondernemers. Aan de hand van de uitkomsten is het ‘Plan van Aanpak‘ gemaakt. Het is een document geworden voor de regio en door de regio. Hier zijn de drie speerpunten van de stichting uitgekomen: 1) Lerend netwerk; 2) Gastheerschap; en 3) Marketing.

Op 6 oktober 2014 is de eerste grote bijeenkomst van RMT gehouden voor toeristische ondernemers. Aan +- 100 ondernemers (de achterban van RMT) is het Plan van Aanpak gepresenteerd en aangenomen. Vanaf dit moment kon de stichting ‘los’. Lees hier het verslag van de avond.

In het plan is een werkwijze van onderop beschreven. De toeristische ondernemers zijn dus overal zelf aan zet. Zij geven de Spinnen (Liesbeth en Lisette) input, die het vervolgens uitvoeren.

Weten hoe Stichting RMT is ontstaan?

Lees hier over het ontstaan van de stichting.