Achterban: Stichting Promotie Dokkum

Met Stichting Promotie Dokkum zijn we als binnenstedelijke bedrijven en culturele organisaties druk met samenwerking in en online zichtbaarheid van onze prachtige historische stad.

RMT

RMT draagt er mede zorg voor dat we onze toeristische pareltjes vermarkten voor een breed publiek, we met en van elkaar leren om stappen te maken om onze sector sterk neer te zetten en samen vorm geven aan gastheerschap. Als participant van RMT vanuit de St. Stadspromotie Dokkum zie ik de meerwaarde vooral in het samen werken en samen vorm geven van regio marketing. Elkaar versterken en inspireren. Samen op zoek naar vormen en manieren om te zorgen voor een uitstekend verblijf in onze prachtige regio. Meerwaarde hierbij is dat alles wat we doen voor de toerist ook een bijdrage kan leveren voor de inrichting van de regio voor de eigen bewoners. Toerisme is niet voor niets een belangrijke kurk waarop de economie in de regio drijft.

De regio

Graag raad ik een ieder aan om onder leiding van een stadsgids, digitaal of met een routekaart Dokkum te ontdekken. Een wandeling over de bolwerken, lopen door de oude binnenstad, het even aanraken van de ijsfontein en daarna op een terrasje nagenieten van alle indrukken die deze bijzondere 11steden stad op je achterlaat.

Hans

Directeur van Stichting Musea Noardeast Fryslân. Daaronder vallen Museum Dokkum, Museum ’t Fiskershuske, draaiorgel De Granaet, Sjees, reddingsboot L.A. Buma, De Aak WL19, Garnalenfabriek Moddergat en Toeristisch Informatie Punt (TIP) Dokkum.

Bij RMT vervult hij de rol van Penningmeester.