Achterban

In het Noordwesten van Friesland ligt het Uytland. Een groots en open landschap van terpen en dijken aan de Waddenzee, dat nog niet door het massatoerisme is ontdekt. Bert vertegenwoordigt de toeristische ondernemers die actief zijn in dit landschap dat ook deels in onze regio ligt.

RMT

Het RMT is voor mij als penningmeester van de Vereniging Uytland Recreatie Ondernemers een verbindende factor tussen NOF en NWF. Voor de toerist en de ondernemer houdt het recreëren/ondernemen niet op bij de regiogrens. Het is een goed gegeven de ontwikkelingen over en weer af te stemmen en elkaar te inspireren.

De regio

In de regio NOF moet je zeker hier naar toe:

  • ’t Fiskershúske
  • Lauwermeer
  • Wadlopen met Harm Jan Wilbrink bij Oanedyk

In het westen van Friesland heeft Bert deze tips:

  • Het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium bezoeken
  • Het Jopie Huisman Museum bezoeken
  • Het D.F Woudagemaal in Lemmer bezoeken

Bert

Bert verhuurt als vrijwilliger van de stichting Elektrosloep Fryslân, elektrische boten ter bevordering van het elektrisch varen in Friesland.

Op dit moment niet actie, maar zijn B&B Bloemenhoeve vind je aan de Dokkumer EE in Burdaard.

Bert is dagelijks bestuurslid bij RMT