Over Stichting RMT

Stichting RegioMarketing Toerisme (RMT) bestaat sinds 19 maart 2014. Op advies van Schmeink en de Bruin (2013) hebben de zes gemeenten van Noordoost Friesland (Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Achtkarspelen, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel) eind 2013 besloten om de verantwoordelijkheid van regiomarketing voor de recreatieve sector bij de toeristische ondernemers neer te leggen. De gekozen vorm hiervoor is een overkoepelende stichting, bestaande uit toeristische samenwerkingsverbanden, platfora en netwerken. Bekijk hier wie in het bestuur van Stichting RMT zitten

Het doel van Stichting RMT is de regio Noordoost Friesland met al haar kwaliteiten op de kaart te zetten (marketing) en de gasten in het gebied van goede informatie voorzien (gastheerschap).

Aanjagen, verbinden en coördineren; dat zijn de zaken die Stichting RMT oppakt. De Spinnen Liesbeth Schievink en Lisette Grasmeijer zijn hiervoor de regiocoördinatoren. De uitvoering ligt bij de ondernemers zelf.

In het najaar van 2014 heeft de achterban van Stichting RMT (400 toeristische ondernemers uit Noordoost Friesland) het plan van aanpak goedgekeurd. De stichting werkt door middel van drie speerpunten (1) lerend netwerk, (2) gastheerschap en (3) marketing. In het visiestuk/meerjarenplan 2016-2019 is te lezen wat de stichting de komende jaren door middel van deze speerpunten gaat oppakken.

————————————————————————————————

Oud: Wat is er met de regiomarketingcampagne ‘Dwaande’ gebeurd?

Overgang
De zes gemeenten voerden de regiomarketingcampagne voor Noordoost Fryslân uit, onder de noemer ‘Dwaande’. Dit bestond uit drie facetten: wonen, werken en recreëren (toerisme). Per 1 januari 2015 heeft Stichting RMT de uitvoerende werkzaamheden van de gemeenten omtrent het facet recreëren overgenomen.

Inhoud campagne Dwaande
Stichting RMT heeft de inhoud van de Dwaande campagne overgenomen. Denk hierbij aan teksten, content, de inspiratiekaart en andere inhoudelijke zaken. Van het bijbehorende paarse uiterlijk en het Dwaande-logo heeft Stichting RMT afstand gedaan. Vermarkting van de regio gebeurt namelijk via de nieuwe provinciale marketingorganisatie. Speerpunt is dat we versnippering in Friesland tegengaan. Daarom zal Noordoost Friesland in zijn uitingen geen eigen uitstraling hanteren, maar meeliften op de communicatiethematiek van de nieuwe provinciale marketingorganisatie Merk Fryslan.

De facetten wonen & werken worden opgepakt door Agenda Netwerk Noordoost, Silvia Bosma. Samen met ondernemers (ONOF), Dwaande-ambassadeurs en het Innovatiehuis kijkt zij hoe de marketing van wonen en werken verdere invulling in de regio kan krijgen en wat de rol van de Dwaande uitstraling hierin is. Silvia is voor vragen bereikbaar via: s.bosma@fryslan.frl.