Wat gaan we doen? Ieder jaar maken wij een jaarplan op basis van resultaten en trends. Zo weten we met elkaar waar we voor gaan en waar ondernemers actief kunnen aanhaken. Zo verhogen we de aantrekkelijkheid voor de toerist en bouwen we verder aan de promotie van ons gebied.

In 2023 bieden wij ook weer de basis: de netwerkbijeenkomsten, gastheerproducten als magazine en www.eropuitinfriesland.nl en marketing in samenwerking met Merk Friesland. Daarnaast werken wij verder aan de organisatie en het volledig op ons nemen van de taak die door de aanwijzing als DAEB ( dienst van algemeen economisch belang)  door de gemeenten aan ons verstrekt is.

Evaluatie RMT

Na 7 jaar uitvoerend bezig te zijn geweest heeft in 2021 een evaluatie van RMT plaatsgevonden. Je vindt het document hier.

Visie Gemeenten Noordoost Friesland 2020-2030

In 2019 hebben de gemeenten gezamenlijk een visie opgesteld, genaamd: ‘Land waar je landt; eropuit in Noordoost Fryslân. Een gezamenlijke visie op Toerisme en Recreatie in Noordoost Fryslân 2020-2030.’ Bestuursleden Fokko en Sabina zaten hier vanuit RMT bij aan tafel. De definitieve versie vind je hier.

Meerjarenplan 2016-2019

Op 1 september 2015 is een meerjarenplan geschreven voor Stichting RegioMarketing Toerisme. Dit meerjarenplan geeft antwoord op de volgende drie vragen:

  1. Waar staan we op dit moment?
  2. Wat brengt de toekomst?
  3. Wat gaan we in 2016 ondernemen?

Je kunt het meerjarenplan hier downloaden.

Plan van aanpak – 2014. Begin RMT

Voordat RMT echt los kon gaan, is er in 2014 een Plan van Aanpak geschreven. Die vind je hier.

Voor vragen neem contact op met Lisette of Liesbeth: info@rmtnof.nl of via de contactgegevens.