Een terugblik op de avond,
Op 5 november 2018 vond de Najaarsbijeenkomst plaats in de Lantearne te Surhuisterveen. Circa 110 ondernemers hebben zichtbaar kunnen genieten van de verschillende presentaties die gedurende deze avond aan bod zijn gekomen. Een avond die in het teken stond van ophelderen, inspireren, enthousiasmeren, confronteren en netwerken. Een avond waarbij de volgende vragen centraal stonden. Wat wil de toerist in 2030? En wat hebben wij hem en haar te bieden? Hoe gaan we dat vertellen?

Tijdens deze avond werden 5 presentaties aangeboden door onder andere Stichting RMT, Merk Fryslân en Wouter Verkerk. De avond begon met een informatieve presentatie van Stichting RMT. Waarin de positionering en een terugkoppeling naar de KISS (opgesteld tijdens de foldermarkt) aan bod zijn gekomen en de plannen van 2019 werden voorgedragen. Daarnaast zijn alle ondernemers erop geattendeerd dat er op 27 november aanstaande een grote bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente. Deze bijeenkomst zal in Burgum gaan plaatsvinden met het uiteindelijke doel om gezamenlijk een toekomstvisie te gaan ontwikkelen. Kortom, een mooie kans voor alle toeristische ondernemers in Noordoost Friesland.

In het tweede gedeelte van de avond was Merk Fryslân aanwezig om de ondernemers bij te praten over hun toekomstige plannen. In de vorm van een tweetal aan presentaties werd deze informatie aan het publiek tentoongesteld. In de eerste presentatie werd duidelijk hoe Merk Fryslân Friesland op de kaart gaat zetten en hoe ondernemers hierbij kunnen aanhaken. Tijdens de tweede presentatie werden de ondernemers op de hoogte gesteld van de plannen rondom het vermarkten van het Waddenzee werelderfgoed gebied.

 

De informatieve avond werd afgesloten middels een inspiratie lezing van Wouter Verkerk. Een bijzondere lezing waarin alle aspecten van gastvrijheid naar voren zijn gekomen. Zijn wij wel zo gastvrij? Wat verwacht een gast? Doen wij wel genoeg aan gastvrijheid? Dit is nog maar een kleine greep uit deze interessante lezing.

De avond werd sfeervol afgesloten met een foldermarkt in combinatie met een netwerkborrel. Waarbij alle ondernemers de mogelijkheid hadden om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Heeft u om welke omstandigheden dan ook de avond moeten missen of wilt u de presentaties gewoon nogmaals bekijken? Geen probleem: de presentaties zijn inmiddels gepubliceerd op onze website.

Presentatie RMT
Presentaties Merk Fryslân
Presentatie Waddenzee Werelderfgoed

Lezing Wouter Verkerk

Wilt u de volledige presentatie van Wouter Verkerk nogmaals doorlezen? Stuur dan een mail naar info@rmtnof.nl.
presentatie wvk