Het bestuur van RMT wordt gevormd door afvaardiging van de verschillende toeristische en recreatieve organisaties en verbanden. De bestuursleden vertegenwoordigen daarmee alle aangesloten ondernemers.

Er is een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Zij komen een aantal keren per jaar bij elkaar.

Bent u vertegenwoordiger van een (nieuw) toeristisch of recreatief netwerk? Doe dan mee! Hiervoor kunt u contact zoeken via info@rmtnof.nl

Dagelijks bestuur RMT

       

 

 

 

 

Fokko Eybergen – RECRON – voorzitter
Bert Gommers –   Uytland ondernemers – secretaris
Sabina Reitsma – Koninklijk Horeca Nederland – penningmeester
Ulbe Postma – Toeristenbureau Earnewâld – algemeen lid

Algemeen bestuur RMT

    

Sjoerd de Hoop – Gastengilde
Pier Hager – TIP Eastermar
Gerben Land – Toeristisch Achtkarspelen

    
Frederique van der Leij – Markant Friesland
Conny van Eijden – Noardlike Fryske Wâlden
Janke Hoekstra – Ontdek Ons

Wilt u contact leggen? Via onderstaand contactformulier kunt u uw vragen kwijt. Daarnaast nodigen we andere toeristische netwerken uit om aan te haken. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Fokko Eybergen.

Contact!

Hoe is stichting RMT ontstaan?

De samenwerking met Toerist Info Fryslân in Tytsjerksteradiel liep per 1 januari 2014 af. De Lauwerslandgemeenten besloten eind 2012 de samenwerking met VVV Lauwersland per 1 januari 2014 te beëindigen. Al langere tijd was er bij diverse ondernemers en bij de overheid behoefte aan meer afstemming en een betere samenwerking op het gebied van marketing en gastheerschap. Niet meer werken vanuit meerdere organisaties, maar één organisatie voor marketing en gastheerschap met veel zeggenschap voor de ondernemers over de koers en de uit te voeren activiteiten.

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost is in 2013 aan onafhankelijke deskundigen gevraagd een advies voor de nieuwe organisatie op te stellen. Hanneke Schmeink en Theo de Bruin hebben van mei tot en met november 2013 in verschillende rondes met belanghebbenden gesproken over een haalbare organisatievorm in Noordoost Fryslân. Dit heeft geleid tot de stichting RMT, waarmee de gemeenten op 17 december hebben ingestemd. Zie ook dit nieuwsbericht.