Het bestuur van RMT wordt gevormd door afvaardiging van de verschillende toeristische en recreatieve organisaties en verbanden. De bestuursleden vertegenwoordigen daarmee alle aangesloten ondernemers.

Er is een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Zij komen een aantal keren per jaar bij elkaar.

Bent u vertegenwoordiger van een (nieuw) toeristisch of recreatief netwerk? Doe dan mee! Hiervoor kunt u contact zoeken via info@rmtnof.nl

Dagelijks bestuur RMT

       

 

 

 

 

Fokko Eybergen – RECRON – voorzitter
Bert Gommers –   Uytland ondernemers – secretaris
Sabina Reitsma – Koninklijk Horeca Nederland – penningmeester
Ulbe Postma – Toeristenbureau Earnewâld – algemeen lid

Algemeen bestuur RMT

    

Sjoerd de Hoop – Gastengilde
Pier Hager – TIP Eastermar    (vervangen door Iris Rusz)
Gerben Land – Toeristisch Achtkarspelen

    
Frederique van der Leij – Markant Friesland
Conny van Eijden – Noardlike Fryske Wâlden
Janke Hoekstra – Ontdek Ons

Wilt u contact leggen? Via onderstaand contactformulier kunt u uw vragen kwijt. Daarnaast nodigen we andere toeristische netwerken uit om aan te haken. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Fokko Eybergen.

Contact!