Het bestuur van RMT wordt gevormd door afvaardiging van de verschillende toeristische en recreatieve organisaties en verbanden. De bestuursleden vertegenwoordigen daarmee alle aangesloten ondernemers.

Er is een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Zij komen een aantal keren per jaar bij elkaar.

Ben je vertegenwoordiger van een (nieuw) toeristisch of recreatief netwerk? Doe dan mee! Hiervoor kun je contact zoeken via info@rmtnof.nl

Dagelijks bestuur RMT

        

Fokko Eybergen – RECRON – voorzitter
Bert Gommers –   Uytland ondernemers – secretaris
Sabina Reitsma – Koninklijk Horeca Nederland – penningmeester
Ulbe Postma – Toeristenbureau Earnewâld – algemeen lid

Algemeen bestuur RMT

          

Sjoerd de Hoop – Gastengilde
Iris Rusz – TIP Eastermar
Gerben Land – Toeristisch Achtkarspelen

Audrey Stielstra – Ondernemersvereniging De Groene Ster ( foto volgt)

        
Frederieke van der Lijn – Markant Friesland
PierJan Boersma – Noardlike Fryske Wâlden
Janke Hoekstra – Ontdek Ons

Cathrienus Herrema – NP Alde Feanen

Contact?  Via onderstaand contactformulier zijn wij altijd bereikbaar . Daarnaast nodigen we andere toeristische netwerken uit om aan te haken. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Fokko Eybergen.

Contact!