Gastheerschapscursus Waddenzee Unesco Werelderfgoed

Voor ondernemers uit Noordoost Friesland organiseert de Waddenvereniging in samenwerking met Stichting RMT de tweedaagse cursus ‘Gastheer Waddenzee Werelderfgoed’. Zie jij toegevoegde waarde van het werelderfgoed voor jouw onderneming? Wil jij je gasten daar meer over kunnen vertellen? Sluit dan aan bij deze training! Je leert hier ook hoe mensen goed met het gebied kunnen omgaan, bijvoorbeeld door vogels niet te verstoren.

Achtergrond

De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed. Deze benoeming creëert kansen voor het aantrekken van bezoekers in het Waddengebied. Er zijn hier de afgelopen jaren veel nieuwe initiatieven en projecten voor opgezet. Toch laten ondernemers nog vaak kansen liggen om de toegevoegde waarde van het landschap voor hun bedrijfsvoering ten volle te benutten. Ondernemers kunnen zichzelf onderscheiden door gastheer/’ambassadeur’ van het Waddengebied te zijn en informatie en advies op maat te geven over het gebied aan bezoekers. Meer dan ooit is er online informatie beschikbaar; maar het is juist persoonlijk ontvangst en advies, de verhalen van mensen, iets bijzonders dat je pas ziet als je erop gewezen wordt, die maken dat bezoekers Waddenzee Werelderfgoed écht beleven.

Inhoud van de cursus

Na de cursus weet jij als ondernemer waarom het gebied werelderfgoed is en hoe je dit aan bezoekers kunt overbrengen. Je weet wat er in de omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur. Na de cursus weet je wat er op grotere schaal in het Waddengebied speelt en ken je de verhalen achter het gebied en objecten in de buurt en weet je hoe je die kunt doorvertellen aan gasten. Concrete belevingstips én het verhaal erachter: dat is wat bezoekers willen weten.

De training is toegespitst op de regio Noordoost en bevat veel gebiedsspecifieke informatie die je direct kunt gebruiken om bezoekers passend advies te geven. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het hele Waddengebied.

Deze cursus is bedoeld om een gedegen training te geven over Waddenzee Werelderfgoed.

Programma

De tweedaagse training wordt verzorgd in Theaterkerk Nes en buiten op excursie.

Woensdag 9 maart (09:30-17:30)
We maken kennis met elkaar en het wad. Presentaties over Werelderfgoed Waddenzee, Internationaal, excursie op de kwelder en we leren hoe we de verhalen over de Waddenzee kunnen delen door een workshop Storytelling.

Woensdag 16 maart (09:30-16:00)
We verdiepen ons verder in het Werelderfgoed en breiden de kennis over het gebied uit met presentaties over o.a. Waddenzee internationaal en de wadvogels. Veel wadvogels zien hun broed- en foerageergebied verkleinen en daarom zullen hier en daar ingrepen worden gedaan langs de randen van het wad. We kijken naar de nodige maatregelen en om welke vogels dat gaat.
Uiteraard gaan we weer het gebied bezoeken om met elkaar op zoek te gaan naar de bijzonderheden van dit gebied met veel historie en gevarieerde natuur. Hoe meer je weet, hoe meer je ziet!

Kosten en aanmelden

Kosten bedragen in totaal €30,- per persoon. Dit is inclusief de twee bijeenkomsten, locaties, twee keer lunch, koffie/thee en het lesmateriaal.

Aanmelden kan tot en met 14 februari 2022 via onderstaand formulier. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen, dus meld je snel aan want vol = vol.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Renate de Backere via backere@waddenvereniging.nl.

Aanmelden gastheerschapscursus Waddenzee Werelderfgoed