Onderzoek ontwikkelkansen Friese logiesaccommodaties – doe mee!

 

Beste collega,

 

Hoe staan de logiesaccommodaties in Fryslân ervoor? En waar liggen de kansen voor u & de provincie in de toekomst? Deze vragen staan centraal bij een grootschalig onderzoek onder logiesondernemers dat in oktober start. Via deze brief informeren wij u graag over het onderzoek en nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 24 september.

 

Wat betekent het onderzoek voor u?

Hoe staat uw bedrijf ervoor ten opzichte van uw collega-ondernemers? Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf? De resultaten van het Friese vitaliteitsonderzoek kunnen u helpen om de positie en de toekomst van uw bedrijf te verbeteren.

 

Alle Friese logiesbedrijven krijgen de kans om mee te doen

Alle Friese logiesbedrijven ontvangen begin oktober een online vragenlijst en in het najaar worden er 280 bedrijven bezocht door de onderzoekers. De logiessector in Fryslân bestaat uit circa 700 jachthavens, campings, bungalowparken, hotels en groepsaccommodaties. Daarnaast is er een groot aanbod aan kleinschalige logiesaccommodaties. Hoe hoger de respons, des te beter beeld we krijgen van de sector in onze provincie. Op die manier kunnen we kansen en mogelijkheden voor de toekomst bepalen. Deelname is uiteraard gratis en de onderzoekresultaten over uw bedrijf worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met anderen. De resultaten worden ook niet op individueel bedrijfsniveau gerapporteerd binnen het onderzoeksrapport.

 

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 24 september vanaf 19.15 uur vindt er in Post-Plaza in Leeuwarden een centrale bijeenkomst plaats voor alle logiesondernemers. U bent hier van harte voor uitgenodigd. Zie bijlage 1 voor meer informatie en de wijze van aanmelden. In september/oktober 2019 wordt er tijdens diverse regiobijeenkomsten tevens een korte toelichting op het onderzoek gegeven voor logiesondernemers.

Locatie: Post Plaza, Tweebaksmarkt 27, Leeuwarden

Aanmelden vóór vrijdag 20 september: mail naar Jikke van Haeften (ZKA): j.vanhaeften@zka.nl.

Vermeld bij uw aanmelding s.v.p. met hoeveel personen u komt en namens welke organisatie. Na uw aanmelding ontvangt u praktische gegevens (parkeren ed.).

 Programma

 

19.15 uur                          Inloop

19.30 uur                          Welkom door gedeputeerde Avine Fokkens

                                            Aanleiding en initiatief door Herman Schreuder Toerisme Alliantie

19.45-20.30 uur              Toelichting op het vitaliteitsonderzoek door Merlijn Pietersma van adviesbureau ZKA. Merlijn is projectleider van het onderzoek

20.30-20.45 uur              Gelegenheid voor vragen

20.45-21.00 uur              Reflectie door brancheorganisaties en afsluiting door Herman Schreuder

21.00 uur                          In gesprek met elkaar onder het genot van een drankje

 

Groeiperspectief Fryslân

Fryslân heeft een bijzonder groeiperspectief. Tot nu toe lag de nadruk op de promotie van Nederland als toeristische bestemming om daarmee meer buitenlandse bezoekers naar de hotspots te trekken. De Rijksoverheid en NBTC Holland Marketing gaan steviger inzetten op de minder drukke regio’s als toeristische bestemming. Dit kan leiden tot een heel andere positie van gastvrij Fryslân in 2030 en daarmee van uw bedrijf. Logiesondernemers, brancheorganisaties en overheden hebben behoefte aan meer informatie over de ontwikkelkansen voor de sector om toeristisch Fryslân voor te bereiden op deze groei. Het is belangrijk om te weten waar de Friese logiesaccommodaties nu staan om te weten welke weg nodig is naar de toekomst.

 

Meer bezetting in het laagseizoen

Bij een gelijkblijvend marktaandeel ontvangt Fryslân in 2030 circa 200.000 extra buitenlandse gasten en bijna 400.000 extra binnenlandse gasten die één of meerdere dagen overnachten. Samen zijn dit 600.000 extra gasten in 2030 die ergens in Fryslân overnachten. Deze groei van 33% in ruim 10 jaar vraagt ook beschikbare overnachtingscapaciteit en -kwaliteit. De uitdaging is ook om deze groei te spreiden door het jaar heen, zodat logiesaccommodaties in Fryslân hiervan profiteren in tijden waarop nu nog een (te) lage bezetting is.

 

 

Strategisch advies voor uw bedrijf met 50% subsidie
Per 1 januari 2020 wordt de bestaande provinciale MKB-voucherregeling weer opengesteld. In de vragenlijst van het vitaliteitsonderzoek wordt u de mogelijkheid aangeboden om voor uw eigen bedrijf een strategisch bedrijfsadvies op maat te ontvangen. U kunt daarop dan 50% subsidie ontvangen, door uw subsidieaanvraag zo snel mogelijk na 1 januari 2020 in te dienen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en op = op. Meer informatie en uitleg hierover krijgt u tijdens de informatiebijeenkomsten.

 

Initiatiefnemer en opdrachtgever onderzoek

De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) is initiatiefnemer en de provincie Fryslân is opdrachtgever. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZKA leisure consultants. In januari 2020 worden de onderzoeksuitkomsten verrijkt met aanbevelingen. Daarbij betrekken we de ondernemers en gemeenten. In het voorjaar van 2020 wordt het eindrapport verwacht. De stuurgroep Vitale Logiesaccommodaties Fryslân begeleidt het vitaliteitsonderzoek. Voorzitter van de stuurgroep is Herman Schreuder, lid van de Toerisme Alliantie Friesland en directeur van Post-Plaza in Leeuwarden.

 

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Marjan Soepboer, secretaris Toerisme Alliantie Fryslân via;  marjansoepboer@ynbusines.nl of 06-21625681. Ook uw suggesties zijn van harte welkom.

 

Samen kunnen we toeristisch Fryslân sterker maken. Kunnen wij rekenen op uw medewerking aan het onderzoek? Graag tot ziens op 24 september!

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens provincie Fryslân & Toerisme Alliantie Friesland

 

 

 

Herman Schreuder

Voorzitter stuurgroep ‘Vitale Logiesaccommodaties’